Tildelte midler - tilskudd til tiltak i beiteområder 2022

Våler kommune har fått tildelt 35 000 kr og Åsnes kommune 25 000 kr fra Statsforvalteren til denne ordningen.

Ordningen har løpende søknadsfrist.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Pia Lund.

Les om ordningen