Spesielle miljøtiltak (SMIL)

Formålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt å redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som blir forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier i den enkelte kommune.

SMIL-midler kan søkes av både eier og leier av eiendom som har en tilskuddsberettiget produksjon etter vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd.

Det søkes på eget skjema.

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL

Tiltaksstrategier for jord- og skogbruk - Åsnes og Våler (PDF, 448 kB)

 

Løpende søknadsfrist!

 

Kontaktperson:

Iver Harald Breisjøberg, tlf 62 42 43 03 / 975 29 109

E-post: ihb@vis.kommune.no