Les om ordningen

Kontaktpersoner:

Iver Harald Breisjøberg, tlf 62 42 43 03 / 975 29 109
E-post: ihb@vis.kommune.no

Merete Glorvigen, tlf 62 42 43 14 / 950 37 575 
E-post: Merete.Glorvigen@vis.kommune.no

Løpende søknadsfrist!

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

 

Det er ikke lenger krav om at en må ha et registrert foretak for å kunne søke om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).

Fra og med 2020 kan også personer som eier en landbrukseiendom søke om tilskudd.

Les hva Fylkesmannen skriver

Søknader om Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tilskudd til drenering av jordbruksjord skal fra og med 2019 sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten / Altinn.

Obs! Løpende søknadsfrist!

Les mere... (PDF, 132 kB)

Registrere kontonummer i Agros (PDF, 58 kB)