Påminnelse!! Plast i landbruket - viktig informasjon fra SOR

Riktig håndtering av plast fra landbruket er svært viktig.

I samarbeid med SOR har bondelagene, siloene og landbrukskontoret kommet fram til ordninger og retningslinjer for levering av landbruksplast.

Vi oppfordrer alle til å bruke ordningene som SOR har for landbruksnæringa. Se vedlegg (PDF, 285 kB) med detaljert informasjon.

For inngåelse av avtaler og opprettelse av «Landbrukskort» kontakt Roger Bekkemoen på telefon 481 33 290 eller e-post roger@solorrenovasjon.no

 

Plast som «flyter» og flyr utover jordene er forurensing. Å brenne plast på gården er forbudt. Landbruket skal rydde opp og sortere plasten etter seg, og levere den til godkjente mottak for gjenvinning og sikker forbrenning.

Les gjerne informasjon fra Norges Bondelag om plast i landbruket

SOR har også hjemmeside med nyttig informasjon

Lykke til med riktig håndtering av plast i 2020!