Solør Renovasjon tilbyr også i år henting av PP-sekk / storsekk hos landbrukskunder i Våler, Åsnes og Grue, se informasjon (PDF, 26 kB)

Obs! Gårdbruker må være registrert med landbruksavtale og mottatt et "landbrukskort" fra Solør Renovasjon -for levering av landbruksplast.
Ta evt direkte kontakt.

Riktig håndtering av plast fra landbruket er svært viktig.

I samarbeid med SOR har bondelagene, siloene og landbrukskontoret kommet fram til ordninger og retningslinjer for levering av landbruksplast.

Vi oppfordrer alle til å bruke ordningene som SOR har for landbruksnæringa. Se vedlegg (PDF, 285 kB) med detaljert informasjon (2020).

For inngåelse av avtaler og opprettelse av «Landbrukskort» ta kontakt på telefon 62 95 50 90 eller e-post: post@solorrenovasjon.no