SMIL-tilskudd og tilskudd til drenering - nytt digitalt søknadssystem (Agros)

Søknader om Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tilskudd til drenering av jordbruksjord skal fra og med 2019 sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten / Altinn.

Obs! Løpende søknadsfrist!

Les mere... (PDF, 132 kB)

Registrere kontonummer i Agros (PDF, 58 kB)