Prosjekt for bedring av vannkvaliteten i Gjesåssjøen

Klikk for stort bildeGjesåssjøen

I 2016 ble det startet opp et prosjekt for bedring av vannkvaliteten i Gjesåssjøen siden undersøkelser viser at kvaliteten gradvis har blitt dårligere.

Prosjektet er et samarbeid mellom vannområde Glomma og Landbrukskontoret for Våler og Åsnes -og støttes av Fylkesmannen i Hedmark med midler fra Klima- og miljøprogrammet.

I forbindelse med prosjektet har alle gårdbrukere med arealer som drenerer til sjøen fått tilbud om gratis miljøråd.