Elvesandjeger - Cicindela Maritima

Klikk for stort bildeElvesandjeger

Elvesandjegeren er en billeart som er utrydningstruet. Den er en av de få insektarter som har fått en egen forskrift.

Forskriften fastslår at det er forbudt å gjøre noe som kan forringe artens leveområde.  I leveområdene skal det  utarbeides en handlingsplan for å bevare artens «økologiske funksjonsområde». Det kan også iverksettes skjøtseltiltak for å forbedre leveområdet for å sikre bevaring av arten.

I Våler har vi elvesandjeger på den populære badestranda, «Rivieraen» rett nedenfor sentrum.

Våler kommune har via Fylkesmannen fått midler fra Miljødirektoratet til kartlegging, informasjon, utarbeidelse av skjøtselplan og gjennomføring av tiltak. Vi har de siste årene foretatt årlig kartlegging av bestanden, og den ser ut til å være stabil, og faktisk litt økende.

I forbindelse med planer om utbedring av Glommastien og tiltak på badeplassen på «Rivieraen», er et tiltak vi har sett på å etablere en «ny» badestrand sør for leveområdet for å unngå for mye tråkk i elvesandjegerens viktigste leveområde.

Ved innfarten til badplassen er det satt opp informasjonsskilt (PDF, 436 kB)om elvesandjegeren, og vi samarbeider med Våler barneskole om informasjonstiltak.

Klikk for stort bildeLarve av elvesandjeger som stikker hodet opp fra larvegangenKlikk for stort bildeLarvehull, slik vi ser dem på badestranda