Besøk på landbrukskontoret pr 5. januar 2021 - Oppdatert / videreføres pr 22.03.21

Grunnet den alvorlige situasjonen med Korona-virus i landet vårt er kontoret fortsatt stengt for ordinært publikumsmottak. Det henstilles til avklaring av saker over telefon eller gjennom digital kommunikasjon, via e-post eller digitale søkeportaler.

De ansatte har i hovedsak hjemmekontor og evt nødvendige besøk MÅ avtales i forkant. Alle ansatte nås pr telefon / e-post. 

Alle må henvende seg på servicetorget i 1. etasje ved oppmøte.

Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi kan og håper at ting normaliserer seg i nær framtid. Ta godt vare på hverandre i mellomtiden ;)

Viser forøvrig til mer utfyllende informasjon på forsiden av kommunens hjemmeside.
 

Telefonliste - ansatte
 

Les mer under Nyheter - Møter - Kurs om landbruket i korona-situasjonen.