Besøk på landbrukskontoret -pr 24. august

Det er nå åpent for besøk på kontoret.  Ta gjerne kontakt i forkant for å avtale tid.

Alle må henvende seg på servicetorget i 1. etasje ved oppmøte - for registrering.

Mer utfyllende informasjon legges ut på forsiden av kommunens hjemmeside.
 

Telefonliste - ansatte
 

Les mer under Nyheter - Møter - Kurs om landbruket i korona-situasjonen.