Besøk på landbrukskontoret - Oppdatert 29.06.21

Grunnet situasjonen med Korona-virus i landet vårt er kontoret fortsatt stengt for ordinært publikumsmottak. Det er imidlertid nå åpent for besøkende som har avtale med saksbehandlere eller andre ansatte. Fortsatt henstilles det til avklaring av saker over telefon eller gjennom digital kommunikasjon, via e-post eller digitale søkeportaler.

De ansatte har i hovedsak hjemmekontor, men samtlige nås pr telefon / e-post. 

Alle må henvende seg på servicetorget i 1. etasje ved oppmøte.

Viser forøvrig til mer utfyllende informasjon på forsiden av kommunens hjemmeside.
 

Telefonliste - ansatte
 

Les mer under Nyheter - Møter - Kurs om landbruket i korona-situasjonen.