Besøk på landbrukskontoret - Oppdatert 21.04.21

Grunnet den alvorlige situasjonen med Korona-virus i landet vårt er kontoret fortsatt stengt for ordinært publikumsmottak. Det åpnes imidlertid nå for besøkende som har avtale med saksbehandlere eller andre ansatte. Fortsatt henstilles det til avklaring av saker over telefon eller gjennom digital kommunikasjon, via e-post eller digitale søkeportaler.

De ansatte har i hovedsak hjemmekontor, men samtlige nås pr telefon / e-post. 

Alle må henvende seg på servicetorget i 1. etasje ved oppmøte.

Informasjon oppdateres fortløpende og vi håper at ting normaliserer seg i nær framtid. 

Viser forøvrig til mer utfyllende informasjon på forsiden av kommunens hjemmeside.
 

Telefonliste - ansatte
 

Les mer under Nyheter - Møter - Kurs om landbruket i korona-situasjonen.