Ansatte ved landbrukskontoret for Våler og Åsnes

Anne Kristine Rossebø
landbrukssjef
tlf 62 42 43 02 / 476 30 073
akr@vis.kommune.no

Dag Kjetil Gjerdrum
fagsjef landbruk
tlf 62 42 43 06 / 975 44 506
dkg@vis.kommune.no

Per Ove Væråmoen (permisjon 1 år fra 1. september 2019)
rådgiver landbruk
tlf 62 42 43 14 / 958 58 587
pov@vis.kommune.no

Iver Harald Breisjøberg
rådgiver jordbruk og næringsutvikling
tlf 62 42 43 03 / 975 29 109
ihb@vis.kommune.no

Ole Jørgen Gjems
rådgiver skogbruk
tlf 62 42 43 11 / 902 06 263
ole@vis.kommune.no

Pia Helene Knøsen Lund
rådgiver jord / skog og viltforvaltning
tlf 62 42 40 17 / 991 07 780
phl@vis.kommune.no

Nina M. Berg
konsulent jord- og skogbruk
tlf 62 42 43 05 / 906 87 794
nina@vis.kommune.no

Mette Enersen
landbrukskonsulent
tlf 62 42 43 04
Mette.Enersen@vaaler-he.kommune.no

Eli Rusten
konsulent jord- og skogbruk
tlf 62 42 43 15 / 481 02 274
Eli.Rusten@vaaler-he.kommune.no

Egil Falck
senior-rådgiver
tlf 62 42 43 11 / 901 03 948 
egil@vis.kommune.no

Julie Gaukerud Sørby
rådgiver jordbruk og viltforvaltning
tlf 62 42 43 12
julie@vis.kommune.no

Erik Fleischer
landbruksvikar
tlf 911 80 314Klikk for stort bilde