Hvem gjør hva?

Hvem gjør hva?
Navn Jord / skog Arbeidsoppgaver
Anne Kristine Rossebø Jord + skog Lederoppgaver, landbruksbasert næringsutvikling - Innovasjon Norge, utviklingsprosjekt, klima- og miljøspørsmål
Nina M. Berg Jord PT, RMP, avlingssvikt, landbruksregister, kart, veterinærvaktordning, avløsning sykdom/fødsel
Iver Harald Breisjøberg Jord SMIL, drenering, avløpsslam, autorisasjonsbevis plantevern, tiltak i beiteområder, utvalgte kulturlandskap
Mette H. Enersen Jord + skog Skogfond, tilskuddsordninger i skogbruket (NMSK), egenerklæring om konsesjonsfrihet, foryngelseskontroll, eiendomsoverdragelser
Ole Jørgen Gjems Skog Skogspørsmål, vegsaker, skogfond, kart
Dag Kjetil Gjerdrum Jord + skog Lovsaker (eiendomsoverdragelse, konsesjon), nydyrking, skogspørsmål, kart
Pia Helene Knøsen Lund Jord + skog Viltforvaltning, kjempespringfrø, tilskuddsordning for kommuner som huser ulverevir
Eli Rusten Jord RMP, PT, avlingssvikt, jordleie, boplikt, kart, hjemmeside, SMS-tjeneste
Tor Christian Røed Skog Eiendoms- og vegregister, arkivering

PT = Produksjonstilskudd (og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid)

RMP = Regionalt miljøprogram (regionale miljøtilskudd)

SMIL = Spesielle miljøtiltak i jordbruket

NMSK = Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket