Kulturtilbud til seniorer

Seniorer som leier hverandre - Klikk for stort bilde Det er mange tilbud til seniorer i Våler. Lag og foreninger, den kulturelle spaserstokken og generelle kulturtilbud.  
 

Lag og foreninger har aktiviteter flere ganger i mnd. for denne gruppen, Våler pensjonistforening, Våler LHL, Våler revmatikerforening, velforeninger med flere. Vil du vite hvilke foreninger som spesielt legger til rette for deg så ta kontakt med kulturkontoret. 

Du kan benytte deg av alle kulturtilbudene, så følg med på kulturkalenderene hva skjer i Våler, på Facebook, plakater og aviser.
Det er også et tilpasset tilbud gjennom den kulturelle spaserstokken.

DKSS er en nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre. Gjennom ordningen skal det legges til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekt lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk. Ordningen skal også bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.