Spillemidler til idrettsanlegg og kulturbygg

Kulturkontoret tilbyr i samarbeid med Hedmark fylkeskommune, kompetanse, veiledning og råd angående søknad om spillemidler.


Frist for levering av spillemiddelsøknader til kommunen er 1. oktober hvert år, eller etter avtale.

Les mer på linken her til Spillemiddelsøknader.