Folkehelse, fysisk og psykisk aktivitet

Klikk for stort bilde Vålers befolking har en del forbedringsområder innenfor folkehelse, og all psykisk og fysisk aktivitet påvirker vår helse og dermed vår livskvalitet!

Folkehelsearbeid: Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.
 

Lokalsamfunnet har stor betydning for alle innbyggeres psykiske helse og livskvalitet. De styrkene og ressursene vi utvikler i et godt lokalsamfunn tar vi med oss hele livet.

Psykisk helse og livskvalitet

For å lykkes med å skape et samfunn som i større grad fremmer psykisk helse og livskvalitet er det nødvendig å legge mer vekt på forhold i omgivelsene som fremmer barn og unges mestring, tilhørighet, deltakelse og opplevelse av mening. Oppmerksomheten skal rettes mot utvikling av lokale ressurser og styrking av mestringsbetingelser.