Kultur i Våler

Kulturkontoret administrerer kulturarbeidet i kommunen; kulturskolen, biblioteket, frivillighet, idrettts- og kulturanlegg, kulturformidling, friluftsliv, tilbud til barn- og unge, tilbud til seniorer og folkebadet.

Vi har mange aktiviteter gjennom året, bl.a. vinterfest i februar, Ungdommens kulturmønstring i februar, den kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokken, flere arrangementer som, konserter, revyer o.l. i samarbeid med blant annet Teater i Glåmdal, Vålerdagene, Kyllingfestival og Kunstfestival i august, involvert i julegateåpning og mye mer.

Ta kontakt med kultursjef Cathrine Hagen, ch@vis.kommune.no,
telefon; 62 42 40 74 eller 474 54 449