Våler kommune er kontrollmyndighet i forhold til at kjøring i løypene, organiseres og utføres i tråd med forskriftens bestemmelser. Blant annet er det kommunen som, her på dette nettstedet, meddeler når løypene kan åpnes for kjøring og når de stenges. Det er forskriftens § 5 som regulerer dette.

 

I denne lenken her  (PDF, 6 MB)finner du kart over snøskuterløypene i Gravberget med forskrift.

 

Kommunestyret vedtok 10.12.2018 med hjemmel i FOR-1988-05-15-356-§4LOV-1977-06-10-82-§4 «Forskrift om snøskuterløyper i Våler kommune, Hedmark».