På grunn av snøforholdene i området, holdes snøscooterleden stengt inntil videre.

Hold deg oppdatert her: https://www.facebook.com/groups/196225654324345
 

Svenske myndigheter har fra 25.01.2021 til 14.02.2021 innført innreise forbud til Sverige fra Norge for alle ikke-svenske borgere. Det medfører at det ikke er tillatt å krysse riksgrensen ved kjøring på snøscooterleden, med mindre man oppfyller svenske myndigheters krav.

 

Våler kommune meddeler med dette at løypene i Gravberget, åpnes for kjøring f.o.m. 29.01.2021.

Parkeringsplassen ved Pissbekken, er ved en misforståelse blitt oppfylt med masse. Våler kommune har derfor for vintersesongen 2021, gitt dispensasjon for midlertidig parkering ved Halbergsvegen, 700 m syd for Bråtedammen.

Hele snøscooterleden i Gravberget er nå stengt for vinteren 2019.

Kjøringen administreres lokalt av Gravberget snøscooterklubb i tråd med gjeldende forskrift og tilhørende kart. Klubben besluttet 6.april å stenge hele leden på grunn av føreforholdene.

Våler kommune meddeler med dette at partiet Gravberget gård – Steinflodammen, åpnes for kjøring f.o.m. 22.03.2019.

Dermed er hele Gravbergsleden nå åpnet for kjøring ut denne sesongen, vinteren 2019.

Kjøringen administreres lokalt av Gravberget snøscooterklubb i tråd med gjeldende forskrift og tilhørende kart.

NB! Ledkort må kjøpes av Gravberget snøscooterklubb før kjøring kan skje.


 

Snøscooter løyper i Gravberget – nytt parti åpnet f.o.m. 27.02.2019

Våler kommune meddeler med dette at partiet Pissbekken – Bastuknappen i Gravberget, åpnes for kjøring f.o.m. 27.02.2019.

Kjøringen administreres lokalt av Gravberget snøscooterklubb i tråd med gjeldende forskrift og tilhørende kart.

Følgende deler er åpnet for kjøring:

  1. Gravberget – Haldammen.
  2. Haldammen – Nord Oskoia/svenskegrensen.
  3. Pissbekken – Bastuknappen.

 

NB! Ledkort må kjøpes av Gravberget snøscooterklubb før kjøring kan skje.

Se informasjon om Gravberget snøscooterled her.

 

 

Våler kommune meddeler med dette at det per 12.02.2019 er åpnet deler av snøscooterløypene i Gravberget.

Kjøringen administreres lokalt av Gravberget snøscooterklubb i tråd med gjeldende forskrift og tilhørende kart.

Følgende deler åpnes for kjøring:

  1. Gravberget – Haldammen
  2. Haldammen – Nord Oskoia/svenskegrensen.


NB! Ledkort må kjøpes av Gravberget snøscooterklubb før kjøring kan skje.

Se informasjon om Gravberget snøscooterled her.

Våler kommune er kontrollmyndighet i forhold til at kjøring i løypene, organiseres og utføres i tråd med forskriftens bestemmelser. Blant annet er det kommunen som, her på dette nettstedet, meddeler når løypene kan åpnes for kjøring og når de stenges. Det er forskriftens § 5 som regulerer dette.