Kirkelund

Småbruket Kirkelund markerer inngangen til Vålbyen fra sør der den
ligger tett opptil og orientert mot hovedveien gjennom tettstedet.

Tunet er enkelt opparbeidet og avgrenset av bygningenes plassering.
Hovedbygningen som ble flyttet hit i 1869, er en laftet, halvannen
etasjes sekslaftstue på gråsteinsmur. Huset har stue og kjøkken i sør og to kammers i nord. 
Stua har i dag tre inngangdører samt en utvendig trapp i nordre gavl.

Stua har flere sveitserstiltrekk som store takutlegg og profilerte sperrer. Mest fremtredende er stilen likevel i den representative verandaen som utgjør inngangspartiet mot gata. Elementene er typiske for sveitserstilen
slik den kom til uttryk i dette området på slutten av forrige århundre.
Fjøset som også er fra før 1885, er tømret, upanelt og har steintak over
et tidligere stikktak. Taket har store utlegg av sveitserstiltype, og dør og vindusinnramminger i "bonde-empire". Innredningen består av tre kubåser, en mindre bås og en binge, samt en bevart peis.
Låve og vedskåle fra 1930 er i bindingsverk; de to første i halvannen etasje og vedskålen i en etasje. Låven er dekket med bølgeblikk, mens bua har teglstenstak. 

Utedoen fra 1966 er en en-seter i panelt reisverk.

Eiendommen ble kjøpt i 1978 av Våler kommune av tidligere eiere Karl og Einar Kirkelund. Siste eier hadde bruksrett til eiendommen inntil sin død i 1992.