Vil du leie idrettshall, gymsal eller svømmebasseng

Det er flere haller og gymsaler det er mulig å få leie.

Priser;
Kanonhallen med kunstgress på Haslemoen: 300,- pr. time for lag/foreninger i Våler og 350,- for de utenfor kommunen.

Vålerhallen på Braskereidfoss: 270,- pr. time

Gymsalen Våler sentrum (ungdomsskolen): 250,- pr. time for lag/foreninger i Våler og 501,- pr. time for de utenfor kommunen.

Svømmebasseng Våler sentrum (ungdomssskolen): 375,- pr. time for lag/foreninger i Våler og 751,- for de utenfor kommunen.


 

For å leie gymsalen i Våler sentrum, ta kontakt med ungdomsskolen på telefon
62 42 42 43.
For å leie idrettshallen på Solør videregående avd. Solør ta kontakt med Hedmark fylkeskommune, kjell.ivar.berget@hedmark.org. For leie av kanonhallen Haslemoen ta kontakt med Vaaler IF,arild.lande@hotmail.com  og for å leie gymsalen på Haslemoen eller Hasla skole ta kontakt med Eiendomsavdelingen ved Hilde Bredegg, hb@vis.kommune.no