Kulturkort for ungdom mellom 13-21 år - få rabatt på kulturtilbud i hele fylke!

Rabattordningen har eksistert i mange år i tidligere Hedmark fylke, og ca. 20 000 kulturkort er blitt sendt ut. Innlandet fylkeskommune kommer ned ny ordning fra 2021, hvor det blir mange spennende muligheter i vårt nye storfylke. 
Har du ikke kulturkortet så søk her og få rabatt på herlige kulturelle opplevelser og aktiviteter i tidligere Hedmark.