Kultur i Våler

Kulturavdelingen adminstrerer kulturskolen, folkebiblioteket, folkebadet, frivillighet, idrett- og friluftslivplan, generell kulturformidling, flere tilbud til barn og unge, ulike senior tilbud og mye mer.

Vi arrangerer eller er medarrangør for flere aktiviteter og arrangementer gjennom året, ulike konsert, vinterfestarrangementer, ungdommens kulturmønstring, kunstutstillinger, den kulturelle spaserstokken, den kulturelle skolesekken, samarbeid med Teater i Glåmdal, kunstfestival, julegateåpning, for å nevne noe.

Våre egne kulturarrangementer, samt lag og foreninger som sender inn aktiviteter til oss ligger i kulturkalenderen her eller på forsiden under kalender.

Arrangementer i Våler kirke finner dere på Facebook siden deres  eller ved å kontakte kirkekontoret på tlf. 62424091.

Kultursjef Cathrine Hagen, ch@vis.kommune.no eller 62424074/47454449
Kulturkonsulent Per Arnesen, per.arnesen@vaaler-he.kommune.no eller 62424073

Kulturkontoret er åpent hver dag fra kl. 08.00-15.30, men dørene er åpne så lenge det er ansatte både på kultur og kirkekontoret.