Søke eller si opp plass

 

Hovedopptak til kulturskolen (høstsemesteret) skjer 1. august, men det er mulig å søke plass hele året.
 

Søkere prioriteres i følgende rekkefølge:

  1. De som allerede står på venteliste
  2. Søkere som var tilknyttet kulturskolen forrige semester og som søker ny disiplin
  3. Andre søkere. Disse blir sortert etter alder – de eldste først.

Ved gruppedisipliner er alderssammensetning viktig for å få til funksjonelle grupper og dette kan i noen tilfeller overprøve rekkefølgen på ventelisten.

Utmelding.

De som har plass i kulturskolen har plassen til den sies opp skriftlig til rektor. Påbegynt semester betales for i sin helhet.

Velkommen som søker hos Våler kulturskole.