Støttekontaktordningen - informasjon til tjenestemottaker og støttekontakt

Hva er støttekontakt?

Støttekontakt er en tjeneste som tilbys i alle kommuner. Tjenesten er for barn, ungdom, voksne og eldre som trenger støtte og hjelp til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter.

Støttekontaktens viktigste oppgave er å hjelpe en annen person til å ha en aktiv og meningsfylt fritid. Støttekontakten kan for eksempel komme på besøk hjemme, bli med på kafé, kino, idrettstilstelninger eller andre kulturaktiviteter.

Hvis du har behov for en støttekontakt, så kan du ta kontakt med kulturavdelingen ved  koordinator for støttekontakttjenesten Kine Skulstad, kine.skulstad@vis.kommune.no eller telefon 62424097, kontortid onsdager 9.00-15 .00. 

 

Her finner dere informasjon både til tjenestemottaker og støttekontakt:

Tjenestemottaker:

Serviceerklæring pr. 1.1.23  (PDF, 109 kB)
Søknadsskjema pr. 1.1.23 (PDF, 107 kB)

Støttekontakt:
Informasjon om støttekontaktordningen pr. 1.1.23  (PDF, 112 kB)
Timelister pr. 11.1.23  (PDF, 84 kB)

Les gjerne mer på Helse Norge. 

Tjenestemottaker kan også søke om ledsagerbevis. Hvem kan få beviset; en person som kan vise til at de på grunn av en funksjonshemming er avhengig av ledsager for å kunne delta på kultur og fritidsarrangementer. Les mer her 

Artikkelliste