Ledsagerbevis kulturaktiviteter

Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til den funksjonshemmede. Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer samt offentlige transportmidler som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta / nyttiggjøre seg uten bistand.

Hvem kan få beviset; en person som kan vise til at de på grunn av en funksjonshemming er avhengig av ledsager for å kunne delta på kultur og fritidsarrangementer.

Hvordan søke; skjema fås ved henvendelse til Hjemmetjenesten og avgjøres etter innhenting av relevante opplysninger. 
 

Hjemmetjenesten i Våler kommune:
Kornmagasinvegen 15
2436 Våler i Solør

Telefon 62 42 41 50

Kontortid 08.00 –15.30

E-post: post2@vis.kommune.no

Her finner du serviceerklæringen for ledsagerbevis ordningen (PDF, 113 kB)

Her finner du søknadsskjema  (PDF, 31 kB)