Kultur og ildsjelpris - retningslinjer og kandidater

Hvert år, hvis vi får inn forslag kåres det vinnere av årets kulturpris og ildsjelpris.
Dette er for å vise at vi setter pris på den enorme innsatsen som legges ned både i frivillig arbeid og i kulturlivet.

et er utvalget for kultur- og oppvekst som velger ut hvem som skal tildeles de ulike prisene. 

Fristen for 2024 for å sende inn forslag er 1. mai. Helse, omsorg og kulturutvalget velger vinnere på sitt møte 4.6.
Forslag sendes til; ch@vis.kommune.no 
Her er tidligere vinnere tom 2023.
Ildsjelpris vinnere (PDF, 74 kB)
Kulturpris vinnere (PDF, 77 kB)

Kulturpris statutter i Våler kommune
 
1. Våler kommune deler ut kulturprisen hvert år, under forutsetning av at man har kandidater som oppfyller kravene.

2. Kulturprisen kan utdeles til utøvende kunstnere av enhver art, og ellers andre som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har gjort en betydelig og aktiv innsats for å styrke kulturlivet, og som har bidratt til å gjøre Våler kjent utover i landet. Personer bosatt i og utenfor kommunen kan komme i betraktning ved utdeling av prisen. Alle grener av kulturlivet regnes som likeverdige som for eksempel idrett, sang, musikk, diktning, drama, bildende kunst og annen kulturell aktivitet.

3. Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner og lag og foreninger.
Utvalget som skal vurdere kandidatene skal også ha fokus på ungdom.
Det er svært viktig at prisen både virker som stimulans på yngre utøvere samtidig som den skal vise takknemlighet til de som har vært en del av kulturlivet over lengre tid. Vår kulturarv og lokale kulturhistorie er viktig.
Forslag på kandidater kan fremmes av de som måtte ønske det, og skal være skriftlig begrunnet i henhold til statuttene.

4. Den kommunale kulturpris i Våler kommune er et kunstverk av en Våler kunstner som bor eller har bodd i Våler, av en verdi inntil 5.000,-., samt et diplom.
 
5. Kulturprisen kan ikke deles på flere kandidater. Utdeles den til lag eller foreninger, tilfaller prisen laget som sådan.

6. Vedtaket i Kultur og oppvekst utvalget skal være begrunnet. Vedtaket er endelig, og er ikke gjenstand for prøving.

7. Tildeling av prisen bør forsøkes kombinert med et arrangement, dette kan gjerne være innen årets utgang eller på nyåret.
Utvalget skal i sitt vedtak også peke på hvordan tildelingen skal skje.

8. Kultur og oppvekst utvalget annonserer prisen hvert år med frist for forslag på kandidater, innen utgangen av oktober måned. Annonseringen foregår gjennom pressen, radio, hjemmesidene til Våler kommune og Vålerpila
Ildsjelpris kriterier i Våler kommune
Hvert år kan det i Våler kommune deles ut Ildsjel pris til den person eller personer som gjennom kreativitet og nyskaping har gjort positivt arbeid for andre mennesker, og bidratt til å øke trivsel og aktivitet i kommunen.

Kriterier for ildsjelpris

Mottageren av Ildsjel prisen er han/hun som er våken nok til å se mulighetene, aktiv nok til å følge opp ideene, samarbeidsvillig nok til å ta på seg ansvar og sta nok til å nå de målene som blir satt. Det er en person som er fylt med iver, begeistring og drivkraft.
Ildsjel prisen ble første gang delt ut i 2001 og har vært del ut hvert år siden. 

Vil du vite hvem som har fått prisene gjennom årene;