Kulturtilbud til seniorer

Det er mange tilbud til seniorer i Våler. Lag og foreninger, den kulturelle spaserstokken og generelle kulturtilbud.  
Her finner du en oversikt over aktiviteter i Våler. (PDF, 221 kB)

Lag og foreninger har aktiviteter flere ganger i mnd. for denne gruppen, Våler pensjonistforening, Våler LHL, Våler revmatikerforening, velforeninger med flere. Vil du vite hvilke foreninger som spesielt legger til rette for deg så ta kontakt med kulturkontoret. 

Du kan benytte deg av alle kulturtilbudene, så følg med på kulturkalenderene hva skjer i Våler, på Facebook, plakater og aviser.
Det er også et tilpasset tilbud gjennom den kulturelle spaserstokken.

DKSS er en nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre. Gjennom ordningen skal det legges til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekt lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk. Ordningen skal også bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.

Ut på tur er også viktig for alle aldre! 

I samarbeid med Helsedirektoratet har Norsk Friluftsliv laget en brosjyre som skal inspirere eldre og seniorer til å komme seg ut på tur.

Brosjyren legger vekt på lavterskelaktivitet og tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet. Den inneholder tips til hvordan vi motiveres til å komme "over dørstokken", samt informasjon om aktivitetstilbud, om planlegging og om helsegevinsten med friluftsliv.

Mottoet er at all aktivitet er bedre enn ingen aktivitet, også noen minutter med aktivitet gir positiv effekt.

Du kan hente brosjyren her.