Spillemidler til idrettsanlegg og kulturbygg

Kulturkontoret tilbyr i samarbeid med Hedmark fylkeskommune, kompetanse, veiledning og råd angående søknad om spillemidler. Det kan søkes om midler til ordinære idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturbygg. 


Frist for levering av spillemiddelsøknader til kommunen er 1. oktober hvert år, eller etter avtale. Fristen til fylket er 15. januar påfølgende år. 

Link til retningslinjer for idrett og friluftsliv.

Link til retningslinjer kulturbygg