Vil du leie idrettshall, gymsal eller svømmebasseng

LEIE IDRETTSHALL ELLER SVØMMEBASSENG 

Idrettshall/gymsal og svømmebasseng ved Våler barn- og ungdomsskole 

Idrettshallen har en spilleflate på 25 x 45 meter og kan deles i tre ved behov. 
Svømmebassenget er 12.5 x 8,5 meter. 

Kontaktperson Hilde Bredegg mobil 47 86 00 60 hb@vis.kommune.no 

Kanonhallen
Kunstgressbane på Haslemoen

Kontaktperson
Bjørn Eide leder i fotballgruppa, mobil 90 88 85 06, be@pelias.no

Vålerhallen 
Ved Solør videregående skole, avdeling Våler, ligger Vålerhallen. Hallen ble bygd i 1985 og rommer ei håndballbane, garderober, toalettfasiliteter og tribune. Hallen brukes daglig av elevene på skolen i kroppsøvingstimene, samt til andre skoleaktiviteter når dette passer. 

På kveldstid brukes hallen fortrinnsvis av Vaaler IF, håndballgruppa. Fylkeskommunen har bestemt at barn og unge opp til 19 år skal prioriteres ved tildeling av halltid.

Kontaktpersoner
Kjell Ivar Berget, mobil 90 59 10 61 kjell.ivar.berget@hedmark.org

For priser på de enkelte leiestedene, ta kontakt med den som er oppført som kontaktperson.