Idrettsrådet i Våler

Motorcross i Våler  - Klikk for stort bildeIdrettsrådet er et fellesorgan for idretten i den enkelte kommune, organisert i Norges idrettsforbund (NIF) gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter.

Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i sin kommune. Vi har 22 idrettsråd i Hedmark fylke - ett i hver kommune.

Arbeidsområder for idrettsråd:
Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Les mer om idrettsrådets rolle hos Hedmark Idrettskrets.

Leder i Våler idrettsråd er; Arne Bekkevold