Småjobbsentral

Vi er en frivillig forening som ønsker å hjelpe eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, med oppgaver i hjemmet. Har du et oppdrag til oss?
Ta kontakt for en uforpliktende prat!
Telefontid mandag og torsdag fra 10.00 til 12.00.
Telefon nr. 47 69 68 17
epost smajobbsentralen.vaaler@outlook.com

Betaling for en småjobb er satt til 150,- pr. time. I tilegg kommer evt bilgodtgjøring eller betaling for bruk av utstyr i jobben.
Slik betaling er fritatt for skatt og arbedisgiveravgift, og betalingen skal skje direkte mellom deg og småjobberen.

Småjobb er korte arbeidsoppdrag som det ikke er naturlig at andre profesjonelle eller offentlige tar seg av.
Typiske oppgaver vil være enkelt vedlikehold, reaparasjoner, hagearbeid, snømåking, handling, rydding etc.