Ungdommens kulturmønstring

UKM arrangeres hvert år i februar i forbindelse med vinterfesten i Våler.
Er for alle mellom 13 og 20 år.

UKM for alle som vi vise seg frem på scene eller i en utstilling

 

  • Dans, sang, musikk, lese, film, teater, foto, maleri, skulpturer og mye mer
  • Du kan delta som arrangør, konferansier eller mediadeltaker.
  • Du kan delta allerede fra du er 10 år, men kan ikke da gå videre til fylkesmønstring.

    Etter hvert UKM går kandidater videre til fylkesmønstring. Der blir også noen plukket ut til Landsmønstring.

    Ta kontakt med Per Arnesen, kulturkonsulent, telefon 62424073 eller
    per.arnesen@vaaler-he.kommune.no