Hva er den kulturelle skolesekken?

DKS er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. DKS er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. .

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudet skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av kulturuttrykk. I Våler er det kulturkontoret i samhandling med skole som forvalter dette påvegne av barneskolen og ungdomsskolen.
Turneorganisasjonen Hedmark  har sitt faste program ute på skolene og i tillegg har vi en samarbeidsgruppa bestående av rektor på skolene og kultur som samme legger planer for hvert semester.
Til fordeling gjennom et skoleåret får vi 84.500,- å bruke til DKS.

 


Kontaktperson for den kulturelle skolesekken i Våler er Cathrine Hagen, kultursjef, ch@vis.kommune.no eller 62424074.