Korttidsplass/ Rehabilitering

Korttidsopphold

er tidsbegrensede opphold i omsorgssenteret, det
kan også være rullerende med vekselvis opphold i eget hjem.

Rehabiliteringsopphold

er tidsbegrenset med hensyn til forventet
bedring innen rimelig tid. Brukerens funksjonsevne blir evaluert tverrfaglig
hver annen uke under oppholdet. Uten bedring blir annen løsning
vurdert.

Hva koster tjenesten

For tidsavgrensede opphold etter gjeldende satser, fastsatt av Departementet.

Dersom du overskrider 60 døgn i et kalenderår beregnes egenbetalingen etter

”Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.”

For langtidsopphold:

Betaling beregnes etter ”Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v”.

Det beregnes ikke vederlag av formue, kun av inntekter. (Avkastning av formue

tas med i beregningsgrunnlaget).

Søknadsskjema (PDF, 157 kB), må skrives ut og sendes per post.

Lovgrunnlag: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester