Demenskoordinator

Demensteam/demenskoordinator

Våler kommunes demensteam består av demenskoordinator og ergoterapeut. Demensteamet står for utredninger i samråd med fastlege. Demensteamet utfører testing med enkle spørreskjema og har samtale med pårørende. Erfaringsvis ser man at det beste er å utføre testene i kjente omgivelser (eget hjem). Under utredning av demens vil det bli gitt informasjon om sykdommen og hvordan hverdagen kan tilrettelegges med ulike tiltak.

" Er det Demens" (PDF, 2 MB)

Du kan lettest komme i kontakt med demensteamet ved å henvende deg til:

Adresser:

Ergoterapi avdelingen

Kornmagasinvegen 51,

2436 Våler i Solør

tlf 62424156

Hjemmetjenesten i Våler,

Kornmagasinvegen 51,

2436 Våler i Solør

tlf 62424150