Tett på

Hva er “Tett På”?

Som deltager kan du få hjelp til:

  • Tett oppfølging
  • Karriereveiledning
  • Oppfølging av digital kompetanse

Målgruppen for prosjektet er du som søker økonomisk sosialhjelp i aldersgruppen 18-66 år og ønsker tettere oppfølging knyttet til f.eks. jobbsøking, skaffe arbeid, helse, økonomi, bosituasjon, familieforhold, manglende utdanning, arbeidserfaring, digital kompetanse m.m.

Her du du mer informasjon og søknadsskjema