Brukerutvalg NAV Våler

Brukerutvalget skal være et bindeledd mellom NAV, brukerorganisasjonene og de enkelte aktørene i systemet. Brukerutvalget har ingen beslutningsmyndighet, men har ansvar for å utveksle informasjon og være en rådgivende instans i forbindelse med sentrale veivalg

Utvalget skal også være rådgivende i forhold tilkonkrete tiltak som retter seg mot service overfor brukerne. Brukerutvalget skal være en fast arena som sikrer at NAV får tilbakemeldinger som kan bidra til utvikling av det lokale tjenestetilbudet

 For mer informasjon, se denne filen (PDF, 34 kB).