Nav Våler

 

Kommunale tjenester i NAV

Sosialtjenesten er en del av NAV og skal bidra til sosial  og økonomisk trygghet. Hjelpen kan gis i form av veiledning, gjeldsrådgiving, kvalifiseringsprogram og økonomisk sosialhjelp

  • Økonomisk sosialhjelp
  • Kvalifiseringsprogrammet
  • Råd og veiledning
  • Midlertidig bolig
  • Individuell plan
  • Startlån, tilskudd og bostøtte

NAV Våler har eget brukerutvalg som skal være et bindeledd mellom NAV, brukerorganisasjonene og de enkelte aktørene i systemet.

Slik kommer du i kontakt med oss:

Telefon:

55 55 33 33 (08:00-15:30)

e-post: nav.kontaktsenter@nav.no

Besøksadresse: Vålgutua 202, 2436 Våler i Solør

Åpningstid:

Åpningstider Nav Våler - Klikk for stort bilde   

«Vi oppfordrer alle som har behov for kontakt eller tjenester fra NAV, å benytte seg av nav.no eller Ditt NAV. Alle våre veiledere er tilgjengelige på digitale løsninger.

 

Sosiale tjenester:

Digital søknad finnes på nav.no/sosialhjelp.

Kommunale tjenester – Hastesaker sosialhjelp

Dersom du er i en akutt situasjon – f.eks. uten bolig, mat eller livsviktige medisiner – kan du ringe vår vakttelefon 90 79 89 26. Vakttelefonen er betjent alle hverdager mellom kl. 09:00 - 11:00

{Digitalt søknadsskjema finner du her: https://www.vaaler-he.kommune.no/_f/p7/i9c222b74-0e73-416e-b5ad-5dad92d3adf1/700310e.pdf}

Post til oss kan leveres i vår postkasse ved inngangsdøren.

Hvis du ikke har tilgang til nav.no, kan du ringe NAV på 55 55 33 33.»

NAV.no har åpent hele døgnet