Nav Våler

 

Kommunale tjenester i NAV

Sosialtjenesten er en del av NAV og skal bidra til sosial  og økonomisk trygghet. Hjelpen kan gis i form av veiledning, gjeldsrådgiving, kvalifiseringsprogram og økonomisk sosialhjelp

  • Økonomisk sosialhjelp
  • Kvalifiseringsprogrammet
  • Råd og veiledning
  • Midlertidig bolig
  • Individuell plan
  • Startlån, tilskudd og bostøtte

NAV Våler har eget brukerutvalg som skal være et bindeledd mellom NAV, brukerorganisasjonene og de enkelte aktørene i systemet.

Slik kommer du i kontakt med oss:

Telefon:

55 55 33 33 (08:00-15:30)

e-post: nav.kontaktsenter@nav.no

Besøksadresse: Vålgutua 202, 2436 Våler i Solør

Åpningstid:

Vi har begrenset åpningstid for å forebygge smitte av Koronavirus. Vårt selvbetjeningssenter er åpent for drop-in mandager kl 12-14, fra og med 22.06.20

Kommunale tjenester – Hastesaker sosialhjelp 

Dersom du er i en akutt situasjon – f.eks. uten bolig, mat eller livsviktige medisiner – kan du ringe vår vakttelefon 41 38 79 08. Vakttelefonen er betjent alle hverdager mellom kl. 09:00 og 11:00

Sosialhjelp kan søkes digitalt ved å logge deg inn på http://nav.no
Papirskjema kan skrives ut fra www.vaaler-he.kommune.no og legges i postkassen ute ved inngangen til NAV Våler.

NAV.no har åpent hele døgnet