Gjeldsrådgivning


Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning


Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv


Økonomisk rådgivningen på NAV vil variere avhengig av hvilke behov du har. Det kan for eksempel være hjelp til å disponere pengene, slik at du ikke får betalingsvanskeligheter, som igjen kan føre til sosiale problemer.

Les mer om økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.

NAV har eget søknadsskjema, det finner du her:

Når du har levert en søknad, vil NAV innkalle deg til samtale. Søknaden behandles individuelt og begrunnes i eget vedtak. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til NAV. Klagefristen er 3 uker fra du mottok vedtaket. Du kan ikke klage på innholdet i vedtaket. Dersom NAV opprettholder sin avgjørelse, sendes saken til Fylkesmannen.

Trenger du hjelp kan du henvende deg til NAV for avtale.

Slik kommer du i kontakt med NAV:

Telefon: 55 55 33 33 (08:00-15:30) e-post:nav.kontaktsenter@nav.no

Besøksadresse: Vålgutua 202, 2436 Våler i Solør