Flyktninger

Flyktningetjenesten i NAV har koordineringsansvaret for bosetting av flyktninger i Våler kommune.

Flyktningetjenestens oppgaver

 • Bosetting og integrering
 • Kartlegging og oppfølging
 • Igangsetting og oppfølging i introduksjonsprogrammet
 • Skaffe språk- og arbeidspraksis og følge opp disse
 • Samordning og tverrfaglig samarbeid i kommunen
 • Informasjonsvirksomhet

   

  Innvandring og innreise

  Her finner du informasjonssider  om rettigheter i forbindelse med opphold og statsborgerskap og relevante lenker som kan gi deg mer informasjon om dine rettigheter.

  (linker)

  Informasjon om Utlendingsdirektoratet, UDI

  Bosettingstillatelse

  Brosjyre om bosetting på 10 språk, IMDI

  Integrering og mangfold

  Flyktninger og asyl

  Visum

  Norske ambassader på internett

  Arbeid og oppholdstillatelse i Norge

  Informasjon om pass

  Søke oppholdstillatelse

  Tolkeportalen

  Brosjyren å bo

  Her finner du Husbankens brosjyre Å BO, som finnes på 10språk.

  Introduksjonsprogram

  Introduksjonsordningen skal bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne flyktninger til det norske samfunnet. Alle kommuner som bosetter flyktninger har plikt til å tilby introduksjonsprogrammet. Å delta i kommunale introduksjonsprogram er obligatorisk for flyktninger er obligatorisk for flyktninger.

  Her finner du informasjon om introduksjonsprogrammet: IMDI.no

  Introduksjonsloven

  Forskrift om fravær og permisjon ved deltagelse i introduksjonsordningen

  Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere

  Forskrift in Nasjonalt introduksjonsregister

 

Viktige linker

Introduksjonsprogram

https://www.imdi.no/introduksjonsprogram/

Introduksjonsloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-80

Utlendingsloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-05-15-35?q=utlendingsloven

Slik kommer du i kontakt med NAV:

Telefon: 55 55 33 33 (08:00-15:30) e-post:nav.kontaktsenter@nav.no

Besøksadresse: Vålgutua 202, 2436 Våler i Solør