Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Her finner du informasjon om bostøtte:  https://husbanken.no/person/bostotte/

Du kan søke bostøtte elektronisk på husbanken sine sider husbanken.no

Trenger du hjelp vedrørende ordningen, kan du henvende deg til NAV for å få hjelp og veiledning.

Papirsøknader skal du sende til:

NAV Våler
Vålgutua 202
2436 Våler

Slik kommer du i kontakt med NAV:

Telefon: 55 55 33 33 (08:00-15:30)
e-post:nav.kontaktsenter@nav.no
Besøksadresse: Vålgutua 202, 2436 Våler i Solør