Tannhelse

Den offentlige tannhelsetjenesten i Våler er organisert under Innlandet fylkeskommune, som skal sørge for at tannhelsetjenester er tilgjengelige for alle som bor eller oppholder seg i kommunen.

 

Fylkeskommunen skal gjennom den offentlige tannhelsetjenesten både organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen og gi et regelmessig og oppsøkende tilbud om tannhelsetjenester gratis til gitte grupper:

  • barn og ungdom 0-18 år- psykisk utviklingshemmede
  • eldre langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie
  • ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret
  • andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere

Den offentlige tannhelsetjenesten kan i tillegg yte tjenester til voksent betalende klientell etter fylkeskommunens bestemmelser og fastsatte takster.

Kontaktinformasjon og åpningstider for Våler tannklinikk.

Våler Tannklinikk telefon:   62 42 95 80

Mandag - Fredag:               08.00-15.30

Våler tannklinikk