Søndre Hoel

Søndre Hoel er et aktivitetshus som administreres av Psykisk helse- og rustjeneste. Søndre Hoel har besøksadresse Hoelsvegen 2.

                                                                                                                                          

Søndre Hoel blir benyttet til flere formål:

  • Vedtaksbasert sosial treningsgruppe som driftes av Psykisk helse- og rustjeneste
  • Åpent hus som driftes av Mental Helse
  • Åpent hus som driftes av Psykisk helse- og rustjeneste
  • Brukerstyrt aktivitetsgruppe
  • Tilrettelagt samtale / grupperom som driftes av Barn- Unge og Familieteam
  • Kurs og Samarbeidsmøter
  • Utleie til alkoholfrie arrangementer i privat regi.

     

For ytterligere spørsmål vedrørende aktiviteter ved Søndre Hoel kan Elisabeth i psykisk helse- og rustjeneste kontaktes på telefon 62 42 41 35 (mellom 09.00 – 14.30)

Spørsmål vedrørende utleie rettes til kommunens servicetorg (tlf: 62 42 40 00 mellom 08.00 – 15.00)