Rustjeneste

Rusteamet består av ruskonsulent, miljøarbeider, sykepleier og sosial vaktmester. Rusteamet er en vedtaksbasert tjeneste for voksne og kan tilby:

  • Boveiledning / praktisk bistand og oppfølging i egen bolig
  • Individuelle samtaler
  • Åpent hus / gruppetilbud ved Søndre Hoel
  • Henvisning til rusbehandling og innsøking / oppfølging i LAR
  • Utarbeiding og oppfølging av IP (individuell plan)
  • Hjelp til administrering av medisiner

 

Psykisk helse- og rustjeneste er gratis og det betales derfor ikke egenandel. Utgifter vil påløpe i form av aktiviteter og lignende. Innkomne henvendelser / henvisninger vil bli behandlet i et inntaksteam for vurdering av tjenestetilbud.

Søknadsskjema fylles ut og sendes til Psykisk helse- og rustjeneste, Vålgutua 251, 2436 Våler kommune

Ruskonsulenten kan nås på tlf: 62 42 41 32

Søknadsskjema (PDF, 133 kB), må skrives ut og sendes per post.