Barne- og ungdomsskole

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier Kristin Banken på barneskolen og ungdomskolen og lege Mohammad Osman Shakeel.

Skolehelsetjenestens formål er å:

  • fremme fysisk og psykisk helse
  • fremme gode sosiale og miljømessige forhold 
  • forebygge sykdom og skader

Om tjenesten
Skolehelsetjenesten skal ha fokus på elevens helse og trivsel i skolehverdagen. Vi samarbeider med skolens rådgiver, kontaklærer, foreldre/foresatte, fastlege, kommunens barne- unge og familieteam, BUP og barneverntjenesten der det er nødvendig. Alt etter samtykke fra eleven/foresatte.Helsesykepleier har "åpen dør" for elever, veileder og rådgir elever, lærere og foreldre etter ønske/behov.
 

Helsesykepleier er tilstede:

Barneskolen:  tirsdag - torsdag fra kl. 08:30 - 14:00. 

Ungdomsskolen: mandag og onsdag  fra kl.11:00 - 14:00. 

Ved henvendelse ta kontakt med helsestasjonen tlf: 62 42 41 80

evt. direkte med skolehelsesykepleier Kristin Banken mob: 48 99 76 96

 

Barnevaksinasjonsprogrammet

Ung.no

Nettvett- DU bestemmer.no