Spesialpedagogisk hjelp

Barn med særlige behov har rett til til spesialpedagogisk hjelp. Hjelpen gis i barnehagen, men hjelpen kan også gis til barn som ikke har barnehageplass.

For at et barn skal få spesialpedagogisk hjelp må PPT gjøre en sakkyndig vurdering. Henvisning til PPT gjøres i samarbeid med barnehagen. Når PPT har gjort en sakkyndig vurdering vil kommunen fatte et vedtak om spesialpedagogisk hjelp. 

Målet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barnet tidlig støtte i utvikling og læring i for eksempel språklige og sosiale ferdigheter. Spesialpedagogisk hjelp gis individuelt, i gruppe eller i avdelingen.

Våler kommune har ikke egen PPT, men samarbeider med Elverum PPT. Her kan du lese mer om Elverum PPT og om spesialpedagogisk hjelp: Elverum PPT

Rett til spesialpedagogisk hjelp er hjemlet i barnehageloven 19a

Barnehageloven 19a