Vålbyen barnehage

Vålbyen barnehage er plassert sentralt i Våler, samtidig som den ligger skjermet til i enden av en blindvei. Vi har romslige utearealer, egen bålplass med gapahuk ved Kjærlighetsstien og Glomma, samt egen sykkelbane. Vi liker å være mye ute, og året rundt bruker vi lokalmiljøet og naturen rundt oss flittig.


Klikk for stort bilde

Vi har idrettsbane, ballbinge, barneskole, bibliotek og ungdomsskole med basseng rett utenfor porten vår. 

Barnehagen er første ledd i utdanningsløpet til barna, og da passer det godt at barnehagen, barneskolen og ungdomsskolen ligger som perler på en snor i gata vår.

Personalet har lang og bred erfaring, og vil gi barna trygge og gode hverdager. Gode hverdager der det er fokus på trivsel, lek og læring i et sosialt fellesskap. Alle skal få erfare gleden ved tilhørighet, trygghet og tilknytning.

Det er barn fra flere nasjonaliteter i barnehagen, så vi lærer mye om eget og andres språk og kulturer. Dette beriker mangfoldet i barnegruppene og i hverdagen vår.

Åpningstid 06.45 - 16.30
Barnas alder 0-6 år
Antall plasser 54