Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldreråd

Foreldrerådet består av foreldre/ foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget (SU) består av 2 representanter fra foreldrerådet, 2 fra de ansatte og 2 representanter for eier. Barnehagens eier er representert ved styrer og en politisk valgt representant. Alle har stemmerett
SU skal være et rådgivende og kontaktskapende organ.

Medlem Vara E-post Funksjon
Hanne E. Raade   her@vis.kommune.no Eierrepresentant/sekretær
Mona Østby   mho@vis.kommune.no Ansattrepresentant
  Liv Brovold lb@vis.kommune.no Ansattrepresentant
Berit Torkildsby   bt@vis.kommune.no Ansattrepresentant
  Ragnhild Vingeng rv@vis.kommune.no Ansattrepresentant
Camilla Bækkevold   camilla.bekkevold@live.no Foreldrerepresentant/Leder
  Kjersti Svartholt

kjersti_svartholt@hotmail.com

Foreldrerepresentant
Jørn Thoresen   joern_thoresen@hotmail.com Foreldrerepresentant/nestleder
  Marianne Sjøberg marsjo100@gmail.com Foreldrerepresentant
Sol Olastuen   sololastuen@gmail.com Eierrepresentant
  Elin Østeberg elin-he@online.no Eierrepresentant