Grunnskoleopplæring for voksne

Det er inngått avtale om nye rutiner for saksgangen i saker som angår voksenopplæring med Åsnes Opplæringssenter (ÅOS).

Fotograf: sxc.hu
Nøkkel illustrasjon fotograf sxc.hu

De nye rutinene innebærer en forenkling for både kommunene og den enkelte voksne som ønsker og har behov for å ta opp igjen emner fra grunnskolen.

Har du et ikke bestått vitnemål fra grunnskolen eller det er andre årsaker til at tilbudet du fikk på grunnskolen ikke var tilfredsstillende, kan du ha rett til slik opplæring iht. opplæringsloven og voksenopplæringsloven. Alle har mulighet for å få en vurdering.

Den viktigste endringen er at søknaden om førstesamtale/kartlegging nå skal gå direkte til Åsnes opplæringssenter, uten tidtakende mellomledd. Søknadsskjema kan du hente ut fra nettsidene til ÅOS (se lenken ovenfor), eller få ved å henvende seg til Våler kommune. Det er også mulig å kontakte Åsnes opplæringssenter direkte. På denne måten får den som søker en raskest mulig saksbehandling.

Etter en førstesamtale vil det etter behov iverksettes kartlegging av ferdigheter i aktuelle fag, som så leder til en behovsvurdering. Denne oversendes til Våler kommune, som gjør vedtak for alle søkere bosatt i kommunen. Et vedtak kan ende i avslag med klagerett, eller en snarlig oppstart på et tilpasset opplæringstilbud.

Grunnskoleopplæring for voksne kan åpne for nye muligheter, og vi er derfor svært glad for å kunne gi et tilbud om dette i samarbeid med ÅOS.

 
Sist endret 20.11.2012
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltip']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltipUtenMinId']}}


{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Eksterne linker

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering